Ướt cả đây này!

08:55 14/02/2018

Hành khách trên máy bay kinh hãi đưa mắt nhìn nhau. Cô tiếp viên hàng không cũng hoảng hồn, sững người không nói được lời nào...

Ý kiến bạn đọc