Uống rượu không lái xe

08:54 13/03/2020

Lão Lý lái xe nhưng cũng là người ham rượu hơn cả vợ, không biết quá khứ lão đã bị cảnh sát phạt bao nhiêu lần, thời trước chỉ là giáo dục nhắc nhở và bị phạt một khoản tiền nhỏ nhưng hiện nay thì khác rồi, một khi lái xe mà có mùi rượu không những bị phạt tiền rất nặng lại còn bị giữ xe và giấy phép lái xe hàng tháng trời vì vậy bà vợ ông ta cũng không nhớ đã cãi nhau với ông ta bao nhiêu lần rồi.

Ý kiến bạn đọc