Tuyết đào

12:11 13/01/2020

Lão thầy mo bảo với con trai: “Phải lấy đứa vợ người Mông thì nó mới chịu mày được!”. Thế là thằng Tinh khoác một túi bạc mang lên Si Mã Phìn đổ đầy quả bầu khô nhà lão Chá. Người Si Mã Phìn bảo rõ là lão Chá bán con...

Ý kiến bạn đọc