Trò cá cược

08:21 05/02/2018

Có người thuê hắn giết một ông già tên là Mansilao. Jêm theo địa chỉ người ta cho tìm được ngay nhà Mansilao. Hắn cẩn thận theo dõi ở đó hai ngày, sinh ra sự nghi vấn: Mansilao ở trong ngôi nhà cũ nát, hằng ngày phải có người giúp việc đến chăm sóc, xem ra ông ta đang bị bệnh rất nặng, có thể không sống được bao lâu nữa mà người ta còn bỏ tiền ra thuê giết ông ta để làm gì? 

Ý kiến bạn đọc