Kính tặng hương hồn HMT

Trăng vỡ

08:18 19/08/2019

Những tiếng gọi bí ẩn từ cõi hoang thẳm trên cao kia xuyên vào tâm trí Hàn. Đã đến lúc phải rời khỏi cảnh trần gian lưu luyến này. Đã đến lúc bị giam hãm trở lại trên cái khoảng không vô cùng tận ấy mà không biết lúc nào có thể trở về...

Ý kiến bạn đọc