Trắng án

09:07 25/09/2017

Nhận suối tình của Thiểu, như thêm lực, Pháo cúi thấp lưng xuống biểu: “Em lên anh cõng nè”. Trời chiều. Hoàng hôn lự mật. Pháo cõng Thiểu ra với cánh đồng hạnh phúc. Rác cỏ và rơm mục dưới chân lóp ngóp nép vào mé nước nhường đường cho đôi chim bồ câu đang ríu ran mùa hạnh phúc...

Ý kiến bạn đọc