Trả chồng

09:11 05/03/2020

Đúng cái hôm quả tim Chía bắt đầu thấy thích tiếng sáo dụ tình của Mí Quả thì cô nghe tin chị Chở - hàng xóm của cô bị kẻ xấu lừa bán sang bên kia biên giới.

Ý kiến bạn đọc