Tối ấy hoa quỳnh không nở

16:36 07/01/2021

Cô Tú Quỳnh thấy bố tôi chịu thương chịu khó, lam làm cũng có ý đem lòng yêu thương. Bố tôi cũng thấy cô Tú Quỳnh đẹp người đẹp nết nên cũng muốn được làm bầu bạn kiếp này. Tất nhiên. Việc muốn là một chuyện. Đất lề quê thói. Muốn đến đâu thì cũng phải chờ người lớn hai gia đình thưa chuyện.

Ý kiến bạn đọc