Tiêu chuẩn của tôi là...

08:50 15/04/2019

Ông Lưu mới được điều về thành phố làm Chủ tịch đã được nghe không ít phản ảnh của nhân dân nên quyết định triệu tập hội nghị, mời quan chức phụ trách các ban, ngành hữu quan để làm rõ những vấn đề “nóng”.

Ý kiến bạn đọc