Thưởng Tết

07:52 15/01/2020

Một chiếc xe tải vừa đỗ xịch trước cổng công ty, trên xe chất mười nghìn quả trứng gà. Nhân viên công ty bấn loạn hết cả lên: Lẽ nào tháng giáp Tết rồi mà Tổng Giám đốc bủn xỉn của họ lại thực hành chiêu này lần nữa?

Ý kiến bạn đọc