Thư nặc danh

08:01 08/05/2020

Như thường lệ, ăn cơm tối xong, Cục trưởng Trương mang bình nước ra ban công tưới cho giò lan quân tử thì bất ngờ có một bức thư ở dưới đất đập vào mắt. Bức thư không dán tem và cũng không có địa chỉ người gửi người nhận, trên phong bì chỉ ghi mấy chữ "Kính thưa Cục trưởng Trương". Cục trưởng Trương vội mở ra xem.

Ý kiến bạn đọc