"Thông gia" đặc biệt

07:51 24/12/2018

Tiểu Triệu đã làm việc tại cục X được vài năm, nhưng do trình độ, năng lực, quan hệ… còn nhiều hạn chế nên vẫn chỉ là một viên chức quèn. Mới đây, anh ta thấy gia đình ông Vương, Cục trưởng đã chuyển đến ở gần nhà mình, cùng một tiểu khu nên Tiểu Triệu đã nghĩ ngay đến việc làm thế nào để có thể lợi dụng "ưu thế địa lý" nhằm lôi kéo, làm thân với Cục trưởng Vương.

Tag truyện
Ý kiến bạn đọc