Thích nghe trộm

08:03 08/08/2016

Anh ta gặp bác sĩ và nói: "Tôi bị bệnh rồi". "Bệnh gì?" - Bác sĩ hỏi. "Bệnh nghiện nghe trộm chuyện riêng tư của người khác". "Làm sao lại như vậy?". "Tôi không biết, có thể bị từ năm ngoái. Thực là xấu hổ". 

Ý kiến bạn đọc