Tham gia đến cùng

08:47 04/05/2019

Cuộc thi tìm hiểu về âm nhạc có giá trị 99.000 USD bắt đầu. Trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt của khán giả, người chơi Ralf Clayton bước lên sân khấu. Để có thể giành chiến thắng cho cuộc thi này, Ralf Clayton đã chuẩn bị từ một tuần nay. 

Ý kiến bạn đọc