Tất cả đều tốt đẹp

08:26 15/04/2017

Đài Truyền hình Trung ương mở một chuyên mục mới: "Tất cả đều tốt đẹp, thật sự là tất cả đều tốt đẹp". Nhưng tôi cho rằng để nói tất cả đều tốt đẹp với tình hình hiện nay của đất nước Brazil thì phải cộng thêm một ngàn năm nữa, tức là đến năm 3016. Đến lúc đó thì ai dám nói rằng ở Brazil cái gì là không tốt nào? 

Ý kiến bạn đọc