Tấm bia đình

10:57 28/10/2016

Từ ngày mấy ông nhà báo loan tin tấm bia ở đình là cổ vật, người dân túa đến ngày một đông. Ông Bảy chống gậy ra xem, mắt ông nheo nheo nhìn tận mặt từng người như đợi coi có ai hỏi mình về tấm bia đó không. Nhưng cũng chẳng ai ngó ngàng gì đến ông. Cũng như từ hồi nhỏ đến giờ, có bao giờ ông thấy tấm bia đó lên tiếng: "Ê, biết tui là ai hông?". Cũng như ông bây giờ, không lẽ ông lên tiếng: "Ê, tui già nhất làng, tui rành tấm bia đó nhất làng!" hay sao?

Ý kiến bạn đọc