Sự... chính xác

07:55 02/05/2020

Khoảng giữa 9h và 11h sáng thứ bảy, theo lịch đã hẹn trước, Linda phải gọi điện thoại cho tôi thảo luận công việc.

Ý kiến bạn đọc