Sóng

09:36 02/01/2020

Tại sao một đất nước tươi đẹp như Nhật Bản mà vẫn không thể quyến rũ được ông nội nhỉ? Đã có lần tôi tự hỏi như vậy, và mỗi khi cha con tôi nhắc đến chuyện ấy, ông nội chỉ cười, rồi bảo: “Ông như con sóng đã bạc đầu trên con sông quê hương rồi, bây giờ mà lạc vào dòng sông lạ, chắc là khó ở lắm”.

Ý kiến bạn đọc