Sinh

09:07 28/03/2019

Một lần, khi Thắm đã mang thai ngoài ba tháng, Sinh về muộn. Trên chiếc ghế salon có tay ngai, Thắm ngồi dựa ngả. Bộ đồ lụa ba dây màu mỡ gà mặc ở nhà phô cả cái cổ cao, bờ vai tròn và hai cánh tay trần trắng nuột. Mắt không nhìn Sinh, Thắm nói trống không: "Về muộn rứa? Đói lắm rồi đây!".  

Ý kiến bạn đọc