Sao không có ai cười?

08:19 04/01/2020

Nhà tù không phải là "thế giới", cậu hiểu chưa? Truyện "22" của thế giới thì cười ngất, nhưng truyện "22" trong nhà tù lại là truyện kể về những thằng tù bị vợ cắm sừng. Một câu chuyện như thế cậu nghĩ là đáng cười lắm sao?

Ý kiến bạn đọc