Ráng chiều lầm lũi

10:22 08/10/2020

Mười lăm năm trước tôi đã hoàn toàn mất liên lạc với anh, một tuần, hai tuần, một tháng... Không thấy anh sang thăm tôi, tôi nóng ruột vô cùng, chiều nào cũng ngóng đợi. Tôi đến bệnh viện để mong gặp anh đi lâm sàng nhưng cũng không gặp, tôi tới nơi anh ở, cửa lúc nào cũng trong tình trạng khoá. Nhiều lần tôi bỏ học tìm anh nhưng bạn học của anh tránh mặt tôi, họ không nói gì, chỉ có Hòa, thủng thẳng.

Ý kiến bạn đọc