Rắn thần

09:10 02/01/2013

Trưa tháng sáu. Nắng hoa mắt. Trời lặng phắc không một phảy gió. Bụi chuối héo rũ, cây bưởi táp lá. Cả làng Nụ vạ vật trong cơn ngủ trưa nhớp nháp mồ hôi. Chợt bóng mây kéo ngang, ngọn tre cựa mình kẽo kẹt. Cơn buồn ngủ chìm xuống khi hơi mát phảng phất. Bỗng tất cả giật mình trong mồ hôi ướt sũng: "Ối làng nước ơi! Ối làng nước ơi!". Tiếng kêu thất thanh từ đầu làng réo tới giữa làng: "Ối làng nước ơi! Thằng Ngoạn liều chết rồi!".

Ý kiến bạn đọc