Quê cũ người xưa

08:28 03/08/2017

Sau vài năm trở về, ông có nghe người nhà loáng thoáng nói, cái người nhà ông dạm hỏi vẫn đợi ông, nhưng ông đã dặn lại người nhà bảo họ đừng đợi nữa mà lỡ dở, vì ông phải ở lại Hương Sơn tận Hoan Châu phụng dưỡng mẹ già. Lẽ nào lại chính là người con gái ấy, vậy ra ông là người phụ tình đã hại người ta lỡ dở cả một đời sao?

Ý kiến bạn đọc