Quả phụ là ai?

07:32 03/01/2020

"Quả phụ" họ Bạch, người đời gọi là Bạch quả phụ. Quả phụ không mặc váy, bởi vì anh ta là đàn ông.

Ý kiến bạn đọc