Quả báo

08:11 07/11/2019

Ở vùng Lâm An có một sinh viên, tên là Viên Thiếu Công. Vì còn hai tháng nữa phải bước vào một kỳ thi nên cậu xin ở nhờ ngôi chùa Tam Dung thanh tịnh, để một lòng tu tâm, tập trung học tập. Ba bữa cơm hằng ngày do người cha mang đến chùa.

Ý kiến bạn đọc