Phó huyện trưởng thăng chức

07:53 01/05/2020

Phó Huyện trưởng Dương xếp cuối cùng trong 5 vị phó Huyện trưởng ở huyện A, nhưng những người cấp dưới khi xưng hô với ông thường bỏ đi chữ “phó” mà gọi là Huyện trưởng Dương. Phó Huyện trưởng Dương đương nhiên là rất mãn ý với cách xưng hô này, bởi vì theo ông ta, nếu không bỏ chữ  “phó” thì không thể đứng đầu được.

Ý kiến bạn đọc