Phận lá vàng

14:04 24/08/2017

Năm ấy trưởng bản còn giục Pao Tu lấy vợ mấy lần nữa như nó vẫn cứ trơ ra. Mùa tưởng nó mới thành người lớn nên chưa thích đàn bà con gái. Nhưng hoá ra không phải...

Ý kiến bạn đọc