Nước xối trắng trời

10:35 29/12/2016

Thùy là người duy nhất ở xóm Chiêu Liêu này không kêu Bình là cùi. Và cũng là người duy nhất trong xóm chơi với Bình vì Thùy biết vi khuẩn không lây lan. Nhưng ngặt nỗi, những lần chơi chung với Bình, Thùy đều phải trốn mạ. Mạ Thùy cấm tiệt không cho con gái giao du với thứ "bệnh dịch của làng"...

Ý kiến bạn đọc