Nước mắt đã cạn

08:13 16/05/2020

Bà Thiện thề trước trời đất cả ngàn lần rằng bà sẽ từ thằng nghịch tử ấy. Thằng con giống như cái ung nhọt trong người bà mẹ. Cái phận đàn bà thật chẳng ra gì. Tốt nghiệp đại học chính quy, ngành thương nghiệp, bà Thiện kiếm ra tiền nhưng tiền về nhà bà rồi, chưa kịp ở yên trong tủ cứ đội nón ra đi bằng hết.

Ý kiến bạn đọc