Những mảnh ghép đa đoan

08:39 05/11/2018

Cơ quan phân công cho hai người ở một phòng. Cứ người này có việc thì người khác phải ý tứ sơ tán đi chỗ khác chơi.

Ý kiến bạn đọc