Như là hạnh phúc

07:57 02/05/2019

Vậy là theo lệnh của Tổng biên tập, tôi đã lên đến nhà máy Z... Một cái xưởng nhỏ ngày xưa nay đã thành một nhà máy lớn, nhưng như ông Lộc nói: "Nếu chúng nó về đủ cả vợ cả chồng thì nhà máy này bằng ba nhà máy, bốn quả đồi này đã thành những làng quân nhân...". 

Ý kiến bạn đọc