Nhặt rác

07:29 22/07/2019

Không hề khoa trương, nhưng thật sự cuộc đời của tôi vì anh ta mà biến đổi.

Ý kiến bạn đọc