Nhật ký bào thai...

09:40 01/06/2017

Cái nơi chứa đựng tớ - gọi là cái gì nhỉ? Vòm trời? Cái mẹt? Quả đồi? Cái xoong? À, đúng rồi, tớ biết rồi: Cái bụng! Đúng rồi, cái bụng của mẹ tớ co lại. Tớ thích cảm giác ấy lắm, nên lại lộn tiếp vòng thứ ba. Cái bụng lại co lại thêm lần nữa. Tớ muốn nói với cái bụng của mẹ tớ: Hãy cho tôi biết thế giới ngoài kia như thế nào! 

Ý kiến bạn đọc