Nhà thám hiểm bị lãng quên

08:52 07/07/2019

Ngày nay không còn ai nhớ đến Thuyền trưởng Lewandowski, mặc dầu ông là một trong những người đầu tiên đã khám phá ra không chỉ Bắc Cực, mà cả Nam Cực. Các nhà thám hiểm khác như Amundsen, Nobile, Peary hay Byrd đều đã đi vào lịch sử, còn Lewandowski - không.

Ý kiến bạn đọc