Nhà số "100Big"

08:38 31/08/2018

Nó cũng từ quê mà ra nhưng ở phố lâu rồi nên quên mất gốc. Nó khinh rẻ người quê lắm. Người cơ quan đến chơi một điều thưa chị, hai điều thưa chị. Chủ và khách chuyện như pháo rang, cười như nắc nẻ. Hết khách thì cái mặt của bà con dâu lại xầm xì, rắn lại như mặt sắt…".

Ý kiến bạn đọc