Người thành thị và người nông thôn

08:19 06/09/2019

Trang Đại là người thành thị, rất thông minh, nghe nói người nông thôn thật thà nên muốn tìm một người nông thôn kết bạn để có thể nhờ vả.

Ý kiến bạn đọc