Người lập dị

08:17 05/01/2019

Trong vòng một tháng, Lão Quan hai lần bị kỉ luật.

Ý kiến bạn đọc