Người không dễ mua chuộc

09:35 09/03/2017

- Ngài về đi! - Nữ tử tội Alexandra Holden đẩy nhà thám tử Jack Fisher ra với giọng quả quyết - Nếu quả thật có cõi thiên đường, hẳn chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau…

Ý kiến bạn đọc