Người cao su

08:21 10/08/2019

Khi ông đánh người cao su, người mà ông tưởng tượng bị đánh sẽ cảm thấy đau nhưng không hề bị thương tích gì đâu, cho nên ông cứ tha hồ mà đánh...

Ý kiến bạn đọc