Ngày mai

08:08 08/04/2019

Sau đận chết hụt ấy, khổ cách mấy Sen cũng chịu, không còn gan làm gì ảnh hưởng đến bố mẹ mình nữa, cũng chẳng còn cảm xúc để chạy theo sự chua ngoa, cay nghiệt của bà mẹ chồng. Nhưng thật kinh ngạc, đến khi tất cả mọi người đều cam phận đến ủ rũ về sự tuyệt tự của dòng họ bên chồng thì Sen bỗng thụ thai...

Ý kiến bạn đọc