Mưa xuân ngoài ô cửa

07:49 15/02/2020

Cặp mắt của Thủy mọng nước…  Hoan như thấy mình rơi xuống vực sâu. Mọi thứ xong hết cả rồi chỉ còn ba ngày nữa là Hoan lên xe hoa về nhà chồng. Mặc dù Hoan yêu Quân nhưng giữa hai người chưa có gì ràng buộc! Đám cưới phải hoãn lại thôi! 

Ý kiến bạn đọc