Mưa phía bên kia cầu

08:00 29/10/2018

“Cô có đôi mắt hệt trẻ thơ” - Anh ta tiếp tục nói, giọng chẳng có vẻ bông đùa tán dương, nhưng điều tôi quan tâm nhất chính là nhiệm vụ Giám đốc đã giao cho mình.

Ý kiến bạn đọc