Một vụ ăn cắp

08:00 18/09/2017

Vị khách đến thăm ông Nissing, người bạn cũ mà ông ta đã không gặp từ ba mươi năm nay. Hồi đó, ông ta đã ăn cắp tiền của ông Nissing. Chị hầu gái để cho ông ta vào nhà. Ông ta đứng đợi ở phòng giấy của ông Nissing.

Ý kiến bạn đọc