Một ngày chớm thu...

08:12 26/10/2019

Có thể giấc ngủ đang vỗ về khiến Nguyên lơ đãng. Hoặc anh nghĩ là Thư đang đến kì. Nhưng Thư nói tiếp: “Người ta đã làm sinh thiết tế bào. Kết quả rất xấu...”. Nguyên bật dậy. Chiếc điều khiển trên tay Nguyên rơi tuột xuống đất. "Hả? Sao thế được!”. “Sáng nay em vừa ở chỗ bác sĩ về…”.

Ý kiến bạn đọc