Một chuyến đi

10:57 15/11/2004

Sau hơn một tuần xác minh đối tượng ở tỉnh ngoài về, Toán định xin đơn vị cho nghỉ vài ba ngày để sửa lại cái bể nước. Vợ anh sắp đến tháng sinh đứa con đầu lòng. Thú thật, có lúc xa nhà, Toán tự vấn mình cứ đi biền biệt, chả giúp việc nhà cho vợ được bao nhiêu.

Ý kiến bạn đọc