Mời thuốc

08:13 28/02/2020

Nguyễn Dật ra phố ăn sáng thì gặp Vương Năm là đồng nghiệp. Sau khi hàn huyên vài ba câu chuyện, Nguyễn Dật thò tay vào túi quần bên trái lấy ra bao thuốc "Ngựa bay" ra mời Vương Năm: "Hút một điếu cho vui".

Ý kiến bạn đọc