Mở rộng tầm mắt

08:08 19/05/2018

Chu Nhị Khả muốn con trai mình cũng đến diện kiến các giáo sư, có thể gặp giáo sư đại học ở ngay cửa nhà mình là một nguồn cổ vũ lớn đối với trẻ thơ. Nhưng Trưởng thôn lại không đồng ý, cho rằng để Tiểu Mao chạy lăng xăng thì chẳng ra thể thống gì. Chu Nhị Khả chỉ biết đỏ mặt bỏ qua dự định này.

Ý kiến bạn đọc