Mật đắng

11:44 15/11/2004

Gã Xuề thiêm thiếp nhưng cũng nghe được vợ con bàn chuyện bán nhà. Gã buồn tái tê. Cuộc đời gã chẳng có lẽ đến lúc chết vẫn báo hại, đẩy con ra... sân thượng. Gã muốn khóc quá chừng nhưng không tài chắt được giọt nước mắt nào.

Ý kiến bạn đọc