Ma khát

07:16 22/10/2018

Cả khu phố Mã Tiền này không ai lạ gì nhà ông Đạo. Người nổi tiếng hà tiện đến độ hễ thấy ông đi thể dục ngoài bờ kè sông Hồng, họ thường bĩu môi dài thượt hoặc chí ít ném một cái nhìn sắc lẹm tỏ ý khinh bỉ, sự khinh bỉ đến độ phì ra trên khuôn mặt họ.

Ý kiến bạn đọc