Lòng đố kỵ

08:06 17/06/2017

Vợ của lão Đinh - đồng nghiệp của tôi đang làm việc ở một cơ quan trong thành phố, cuối năm ngoái đạt được danh hiệu vinh dự: "Công vụ viên ưu tú", lại còn được thăng hai bậc lương.

Ý kiến bạn đọc